بایگانی‌ها: دوره‌ها

آزمون

آزمون CPL – Aeronautical Information Publication برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Mass and Balance برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Instrumentation برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون General Navigation برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Flight Planning برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Flight Environment برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Annex 3 برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Annex 10 برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Annex 6 (II) برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Human Performance برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Annex 2 برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

آزمون

آزمون Aircraft Performance برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

ATPL Flight Instruments

توضیحات این دوره آموزشی به طور خاص برای خلبانانی که مایل به تحصیل در برنامه درسی ابزارهای پرواز EASA ATPL هستند، طراحی شده است. اگرچه همچنین برای همه خلبانان علاقمندی است که مایلند درک خود را از این موضوع مهم تعمیق دهند. دانشجویان از اولین اصول اساسی در پشت ASI ساده و ارتفاع سنج فشار گرفته تا توصیف کامل و گرافیک دقیق از سیستم های هواپیمایی مدرن مانند ارتفاع سنج رادیویی ، INS ، IRS ، FMS ، EFIS و HUD هستند. استفاده از این دوره، خلبانان حرفه ای دانشجو را قادر می سازد تا با تمام جنبه های برنامه درسی برنامه ریزی پرواز EASA ATPL ، از جمله بسیاری از مثالهای عملی و سوالات از نوع آزمون، آشنا شوند.

ATPL Training Videos

توضیحاتخرید به صورت تک درس همانطور که می دانید دوره CBT توسط متخصصان حمل و نقل هوایی و طراحان چندرسانه ای از آکادمی هواپیمایی CAE Oxford، یکی از پیشروترین آموزشگاه های آموزش پرواز حرفه ای در جهان، ایجاد شده است. که بي شك يكي از استاندارد ترين متدهاي آموزشي پيشرفته بهره گرفتن از اطلاعات ويدئو هاي آموزشي این آکادمی خلباني است. در این دوره تمامي ویدئوها به تفكيك عنوان درسي و دوره هاي آموزشي در خدمت شما دوستان قرار خواهد. پيشنهاد: حتماً چند بار گوش داده شود و بصورت متن در بيان نكات طلايي خلاصه شود.

آزمون

آزمون Aeronautical Information Publication (AIP) برای کمک به خلبانان و دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون های هواپیمایی کشوری را دارند تهیه شده است. با شرکت در این آزمون شما می توانید آموخته های خود در این بخش را محک زده و به نقاط ضعف و قدرت خود واقف شوید.

PPL Practical Flying Training​

توضیحات این دوره توسط آموزش هوانوردی آکسفورد به ویژه برای دانشجویان PPL ایجاد شده است تا تئوری و عمل پشت هر درس پرواز را آموزش دهد و به آنها در تسلط بر برنامه درسی آموزش پرواز کمک کند. این نرم افزار با هدف کمک به شما در تسلط بر برنامه درسی آموزش پرواز و آماده سازی شما برای عنصر عمومی کنترل آزمون مهارت ها که منجر به اعطای JAA PPL و / یا UK NPPL می شود، طراحی شده است.

PPL The IMC Rating & Instrument Flying

توضیحات در این دوره دانشجویان با تجهیزات پرواز و نحوه کارکرد آن ها آشنا خواهند شد. این دوره همچنین خلبانان را برای مقابله با شرایط نامساعد جوی در حین پرواز یا هنگام ورود به زمین آشنا می سازد. به عبارت دیگر خلبانان یاد خواهند گرفت تا در طیف وسیع تری از شرایط آب و هوایی از جمله دید کمتر، شرایط ابر، ناوبری رادیویی و رویکردهای ابزار چگونه پرواز کنند.

PPL Meteorology

توضیحات مطالعه هواشناسی هواپیمایی بخشی اساسی در هر آموزش خلبانی است. درک کامل نظریه هواشناسی و توانایی تفسیر تئوری های هواشناسی برای همه خلبانان کاملاً ضروری است تا اطمینان حاصل شود که در طول دوره پرواز خود، می توانند آگاهانه و دقیق در مورد چگونگی شرایط آب و هوایی غالب یا پیش بینی شده بر عملکرد پرواز تصمیم بگیرند. مهمتر از همه، درک کامل چگونگی تأثیر هوا بر عملیات هواپیما برای ایمنی پرواز بسیار مهم است.

PPL Principles of Flight

توضیحات برای کسانی که پرواز می کنند، شناخت کامل اصول پرواز و مشخصات هواپیمای خود در صورتی که می خواهند به خلبانانی ایمن و ماهر تبدیل شوند، ضروری است. تکمیل کننده مطالعه اصول پرواز، از نظر درک نحوه پرواز هواپیما، مطالعه عملکرد هواپیما است. هدف این دوره، آموزش این دو موضوع به روشی است که مربوط به خلبان تمرین کننده باشد، در عین حال، تأکید مناسب بر نظریه این دو موضوع را که توسط آزمون های دانش نظری PPL خواسته شده است، ارائه دهد. عمق و دامنه هر دو موضوع به حدی است که این دوره همچنین باید مقدمه ای صحیح در مورد اصول پرواز و عملکرد هواپیما برای آن دسته از دانش آموزانی باشد که خود را برای امتحانات …

PPL Principles of Flight ادامه مطلب »

PPL Human Performance & Limitations

توضیحات اولین قسمت از این دوره آموزشی خودآموز عملکرد و محدودیت های انسانی در فیزیولوژی و سلامت است که برای پرسنل هواپیمایی و خلبانان از هر سطح، تا ATPL، اعم از دانشجو یا واجد شرایط طراحی شده است. هدف اصلی این دوره CBT ارائه دانش جامع از فیزیولوژی و سلامت انسان به خلبانان و سایر پرسنل هواپیمایی و کمک به آنها در استفاده از این دانش برای بهبود ایمنی پرواز است. یک هدف اصلی دیگر این دوره CBT آماده سازی خلبانان دانشجویی برای موفقیت در آزمون دانش نظری EASA ATPL در عملکرد و محدودیت های انسانی است.

Shopping Cart
اسکرول به بالا