دوره ها

ATPL Training Videos

توضیحاتخرید به صورت تک درس همانطور که می دانید دوره CBT توسط متخصصان حمل و نقل هوایی و طراحان چندرسانه ای از آکادمی هواپیمایی CAE Oxford، یکی از پیشروترین آموزشگاه های آموزش پرواز حرفه ای در جهان، ایجاد شده است. که بي شك يكي از استاندارد ترين متدهاي آموزشي پيشرفته بهره گرفتن از اطلاعات ويدئو هاي آموزشي این آکادمی خلباني است. در این دوره تمامي ویدئوها به تفكيك عنوان درسي و دوره هاي آموزشي در خدمت شما دوستان قرار خواهد. پيشنهاد: حتماً چند بار گوش داده شود و بصورت متن در بيان نكات طلايي خلاصه شود.

PPL Training Videos

توضیحاتخرید به صورت تک درس همانطور که می دانید دوره CBT توسط متخصصان حمل و نقل هوایی و طراحان چندرسانه ای از آکادمی هواپیمایی CAE Oxford، یکی از پیشروترین آموزشگاه های آموزش پرواز حرفه ای در جهان، ایجاد شده است. که بي شك يكي از استاندارد ترين متدهاي آموزشي پيشرفته بهره گرفتن از اطلاعات ويدئو هاي آموزشي این آکادمی خلباني است. در این دوره تمامي ویدئوها به تفكيك عنوان درسي و دوره هاي آموزشي در خدمت شما دوستان قرار خواهد. پيشنهاد: حتماً چند بار گوش داده شود و بصورت متن در بيان نكات طلايي خلاصه شود.

Shopping Cart
اسکرول به بالا